Szkoła Podstawowa nr 53 w Szczecinie

im. Fryderyka Chopina

Uwaga Luty 2022

Szanowni Rodzice !!!

 

W miesiącu LUTY 2022r koszt obiadu wynosi:

       6,00zł x 11dni = 66.00zł - pełen koszt obiadu za m/c luty

WPŁATY PRZELEWEM

od dnia 10.02.2022r. do 16.02.2022r.

NA KONTO

18102047950000970202782373

UWAGA !

UCZNIOWIE KLAS, KTÓRZY BYLI NA KWARANTANIE

w m/c STYCZNIU 2022 r

WPŁACAJĄ - wpłatę pomniejszoną o ilość dni

nieobecnych na obiedzie w m/c /styczniu 2022 r

PONAWIAMY PROŚBĘ o terminowe wpłaty . W przypadku rezygnacji z obiadów w danym miesiącu należy taką informację zgłosić przed rozpoczęciem miesiąca, którego rezygnacja dotyczy.

POWYŻSZA INFORMACJ

NIE DOTYCZY UCZNIÓW KLASY V- IV - VII - VIII

ORAZ GRUPY PRZEDSZKOLNEJ

                                                                                                                                                 intendent :   M.Majdan