Szkoła Podstawowa nr 53 w Szczecinie

im. Fryderyka Chopina

Obiady klasy V-VIII

Szanowni Rodzice !

 

 POWYŻSZA INFORMACJ

DOTYCZY UCZNIÓW KLAS Y -V- VI – VII- VIII

                                    

 koszt obiadu( od dnia 21-28 lutego 2022r) wynosi;

6,00zł x 6 dni = 36.00zł

 WPŁATY PRZELEWEM

NA KONTO

18 1020 4795 0000 9702 0278 2373

UWAGA !

UCZNIOWIE KLAS, KTÓRZY BYLI NA KWARANTANIE

w m/c STYCZNIU 2022 r

WPŁACAJĄ - WPLATĘ POMNIEJSZ0NĄ O ILOŚĆ DNI

NIEOBECNYCH NA OBIEDZIE w m/c /STYCZNIU

PONAWIAMY PROŚBĘ o terminowe wpłaty . W przypadku rezygnacji z obiadów w danym miesiącu należy taką informację zgłosić przed rozpoczęciem miesiąca, którego rezygnacja dotyczy.

                                      

                                                                                                                                                 intendent :   M.Majdan