Szkoła Podstawowa nr 53 w Szczecinie

im. Fryderyka Chopina

Wpłaty

W P ŁA T Y przyjmowane są :
na rzecz szkoły , j. angielski , j. niemiecki , pracownie
komputerową , za szafki i pozostałe tylko drogą elektroniczną na

konto Towarzystwa Przyjaciół Szkoły nr 53
69 1020 4795 0000 9402 0106 6836