Szkoła Podstawowa nr 53 w Szczecinie

im. Fryderyka Chopina

Dodatkowe zajęcia z języka angielskiego

Towarzystwo Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 53 w Szczecinie informuje ,że w roku szkolnym 2018 /2019 istnieje możliwość uczęszczania Państwa dzieci na nieobowiązkowe. 

 

Dodatkowe, odpłatne zajęcia z języka angielskiego odbywać się będą w wymiarze 2 godzin tygodniowo w klasach I-V i 3 godzin tygodniowo w klasach VI. 
Koszt zajęć: klasy I-V 240zł / semestr, klasy VI 360zł / semestr płatne przelewem na rachunek Towarzystwa Przyjaciół Szkoły nr 53 odpowiednio do 15 października 2018  / 25 lutego 2019. 
Materiały na zajęcia należy zakupić we własnym zakresie w księgarniach językowych (często na zamówienie) lub na www.edugaleria.pl