Szkoła Podstawowa nr 53 w Szczecinie

im. Fryderyka Chopina

Prośba do rodziców

Prośba do R O D Z I C Ó W naszych dzieci

 

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Szkoły nr 53 zwraca się z uprzejmą prośbą o wpłaty na rzecz szkoły , od tych wpłat zależy ilość przyznanych nagród książkowych za ten rok szkolny. Taka nagroda za osiągnięte wyniki w nauce w tym trudnym czasie będzie bardzo miłym upominkiem.

                                                                                             

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Szkoły nr 53