Szkoła Podstawowa nr 53 w Szczecinie

im. Fryderyka Chopina

Szkoła Podstawowa nr 53 im. Fryderyka Chopina w Szczecinie

Logo 53 09.10Szkoła Podstawowa nr 53 w Szczecinie to szkoła wielkich możliwości. Nasza szkoła zapewnia wszechstronny rozwój osobowości ucznia w sferze intelektualnej, fizycznej i duchowej. Nasi absolwenci bez trudu kontynuują naukę na dalszych szczeblach edukacji. Uczniom stworzono możliwość kształcenia w dobrze wyposażonych salach lekcyjnych przez wykwalifikowaną, życzliwą i serdeczną dla uczniów kadrę nauczycielską oraz umożliwiono rozszerzenie zainteresowań uczniów poprzez udział w bogatej ofercie zajęć pozalekcyjnych. W szkole działają koła: internetowe, matematyczno-informatyczne, plastyczne, języka angielskiego, szachowe, taneczne, przyrodnicze, dziennikarskie oraz sportowe. Kładziemy duży nacisk na naukę języków obcych. Jako jedna z pierwszych szkół w Szczecinie zainstalowaliśmy monitoring szkoły i boiska.