Szkoła Podstawowa nr 53 w Szczecinie

im. Fryderyka Chopina

Promocja zdrowia

Celem programu „Szklanka mleka” jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych.


Program „Szklanka Mleka” jest finansowany z trzech źródeł:

  • dopłata unijna obejmuje dostarczanie mleka i jego przetworów do wszystkich rodzajów uprawnionych placówek oświatowych,
  • dopłata krajowa obejmuje dostarczanie mleka i jego przetworów do szkół podstawowych,
  • dofinansowanie z Funduszu Promocji Mleka obejmuje dostarczanie mleka i jego przetworów do przedszkoli i gimnazjów,

a administrowany przez Agencję Rynku Rolnego (ARR).

 

Celem programu „Owoce w szkole” jest kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie i realizowane działania edukacyjne na temat zdrowego odżywiania.
Program ten skierowany jest do dzieci klas I-III szkół podstawowych, ponieważ w tym wieku najłatwiej jest kształtować nawyki żywieniowe, które często utrzymują się potem przez całe dorosłe życie. Zgodnie z założeniami programu opracowanymi przez Komisję Europejską działania edukacyjne realizowane w szkołach stanowią, obok udostępniania dzieciom owoców i warzyw, jeden z dwóch głównych filarów, na jakich opiera się program „Owoce w szkole”.