Szkoła Podstawowa nr 53 w Szczecinie

im. Fryderyka Chopina

Rada Rodziców

 

Prezydium Rady Rodziców
Przewodnicząca – Marta Mejer
Członek – Agnieszka Majdan-Adamska
Członek - Natalia Giżewska