Szkoła Podstawowa nr 53 w Szczecinie

im. Fryderyka Chopina

Pracownicy:

 


Dyrektor Szkoły
mgr Małgorzata Wójcik

Wicedyrektorzy Szkoły
mgr Mirosława Lasocka
mgr Jacek Gajewski
mgr Lidia Kulik (budynek Siemiradzkiego 2)


Pedagog Szkolny
mgr Agnieszka Nieciecka
mgr Małgorzata Sadkowska (budynek Siemiradzkiego 2)

 

Grupy "0"
mgr Ewa Butruk
mgr Grażyna Warachowska
mgr Beata Kropidłowska

mgr Teresa Sieczka

 

Edukacja wczesnoszkolna
mgr Joanna Adamczyk
mgr Marzenna Dębniak
mgr Dorota Michałowska
mgr Beata Kujawa
mgr Iwona Król-Ostrowska

mgr Dorota Wacławik

mgr Małgorzata Ciesińska
mgr Julita Kuchta
mgr Grażyna Zygoń

mgr Urszula Raburska


Klasy IV-VIII
mgr Jolanta Kaliszczuk
mgr Jolanta Piotuch
mgr Klaudia Szostak
mgr Renata Perz
mgr Aldona Mikulewicz
mgr Izabela Łabuz
mgr Katarzyna Reichert
mgr Alicja Jędrzejak

mgr Agata Sipiora
mgr Małgorzata Wilczyńska
mgr Ewa Głąbińska
mgr Marzena Skrzyńska
mgr Magdalena Lisak
mgr Małgorzata Bruch
mgr Mirosława Kobarynka
mgr Katarzyna Sołtykiewicz

mgr Maciej Sekuła

mgr Monika Gołdyń
mgr Bartosz Olszewski
mgr Anna Szczęsna
mgr Emilia Piskorowska
mgr Krystyna Faryńska
mgr Waldemar Słomiński
mgr Renata Smorawska
mgr Ewelina Jamik
mgr Kondraciuk Małgorzata
mgr Małgorzata Wołoszuk
mgr Dorota Rzuczkowska
mgr Joanna Reinowska
mgr Agata Wiśniowska
mgr Damian Makowski
mgr Grzegorz Brzozowski
mgr Marek Ferfet


Biblioteka Szkolna
mgr Marzanna Lichaczewska
mgr Anna Gorczyca (budynek Siemiradzkiego 2)


Świetlica szkolna
mgr Iwona Chmielewska
mgr Jadwiga Piłatowska
mgr Jolanta Trybel-Kozieł
mgr Inga Żelwis
mgr Alicja Więckowicz

mgr Sylwia Bartoszewicz