Szkoła Podstawowa nr 53 w Szczecinie

im. Fryderyka Chopina

zaświadczenia o wynikach egzaminu

Zaświadczenia o wynikach egzaminów ósmoklasisty będzie można odbierać w dniu 9 lipca (piątek) w godz. 9.00 - 13.00
w budynku szkoły przy ul. Siemiradzkiego 2.

Zaświadczenie możne odebrać uczeń lub rodzic oraz inna osoba posiadająca upoważnienie do odbioru.

Hanna Fijałkowska z klasy 7e

Hanna Fijałkowska z klasy 7e zdobyła 1. miejsce w kategorii literackiej w wojewódzkim konkursie „Szczecin w słowie i obrazie” pod patronatem zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty oraz Prezydenta Miasta Szczecin. To drugi sukces uczennicy. Najpierw otrzymała wyróżnienie w Wojewódzkim Konkursie Literackim „Oto ja”. Gratulacje!

 
obraz2   obraz5  MicrosoftTeams-image 4

Prośba do rodziców

Prośba do R O D Z I C Ó W naszych dzieci

 

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Szkoły nr 53 zwraca się z uprzejmą prośbą o wpłaty na rzecz szkoły , od tych wpłat zależy ilość przyznanych nagród książkowych za ten rok szkolny. Taka nagroda za osiągnięte wyniki w nauce w tym trudnym czasie będzie bardzo miłym upominkiem.

                                                                                             

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Szkoły nr 53

obiady klasy 7-8 czerwiec 2021

SZANOWNI RODZICE UCZNIÓW
KLAS VII –VIII

Koszt obiadów za miesiąc:

maj wynosi               6 zł x 7 dni =   42 zł.

czerwiec wynosi       6 zł x 16 dni =   96 zł.

Wpłat należy dokonywać tylko przelewem na konto

18102047950000970202782373

Stołówka funkcjonuje do dnia 24 czerwca 2021 r.

                                                      Intendent

                                                                           Marzena Tryszcz